Siirry sisältöön
Lahti

Lahti

Asukasluku: 102 308
75 vuotta täyttäneitä: 8 798 (8,6 %)
Lähde: Sotkanet 31.12.2011

Yhteyshenkilö: Eine-Tuulikki Rantamaula, eine-tuulikki.rantamaula(at)lahti.fi
Työryhmä:

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja: Kaarina Suhonen
Kuntakoordinaattorit: Hanna Heikkinen (Liikuntapalvelut), Pirkko Heinonen (Vanhusten palvelut ja kuntoutus)
Järjestökoordinaattori: Eine-Tuulikki Rantamaula (Liikuntapalvelut)

Hanke toteutetaan poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Yhteistyökaavio.

Voimaa vanhuuteen -hankkeen tavoitteet Lahdessa

1 TAVOITE Tietämyksen lisääminen

 • Voimaa Vanhuuteen -hanke näkyy
  • Lahden kaupungin verkkosivuilla
  • Terveyskioskin Facebookissa
 • Sähköinen liikuntatarjotin tasolukituksin
  • Helpotetaan ikäihmisten ohjaamista oikeantasoisen liikuntatarjonnan pariin
  • Lisätään kaikkien tietoisuutta eri palvelutarjoajien liikuntamahdollisuuksista
  • 1.12. aukeaa LIIKU-linkki, josta voi etsiä oman liikuntaharrastuksen www.lahtiliikkuu.fi/liiku-linkki

2 TAVOITE Toimintakyvyltään heikentyneiden palvelutoiminta

 • Ikäkorttelitoiminnan kehittäminen, laajentaminen ja juurruttaminen (mm. lihasvoiman ja tasapainon harjoittaminen, muistiharjoitukset). Voimaa Vanhuuteen -hankkeen alla pyörii eri puolella Lahtea ikäkorttelitoimintaa. 10 ryhmää, joissa kävijöiden keski-ikä on 80 vuotta.
 • Järjestösektorin kanssa yhteistyön suunnittelu


3 TAVOITE Ikääntyneiden liikuntaneuvonta

 • Matalan kynnyksen neuvontapisteet (henkilökohtainen ja ryhmäneuvonta)
  • Terveyskioski
  • Liikuntapalvelut
  • Terveysasemat (Kevään 2014 aikana koulutetaan ikäihmisten kanssa asioivat henkilöt)
 • Uusien liikuntaystävien rekrytointi

4 TAVOITE Ikäihmisten ulkoilun lisääminen

 • Lähiliikuntapaikat (kartoitus sekä ulkokuntolaitteiden ja tasapainopolkujen lisääminen)
 • Ensimmäinen tasapainopolku ulkona ks. kuva (syyskuu 2013)
 • Ulkoilureitit
 • Esteettömyyskartoitus

PENKKIEN VALLOITUS

Ensimmäinen penkkien valloitus tapahtuma järjestettiin 13.5.2013 Lahden Paavolassa. Tapahtuma oli tarkoitettu huonosti liikkuville ikäihmisille, mutta puiston penkeille sai tulla jumppaamaan kuka tahansa ohi kulkijakin. Tapahtuman jälkeen jumppaohjeet jäivät penkkeihin kiinni, jolloin ne ovat kaikkien näkyvillä ja käytettävissä. Tuolijumpan lisäksi ikäihmiset saivat pelata mölkkyä ja bocciaa.
Lahden kaupungin Liikuntapalveluiden teltan luo sai tulla kertomaan oman mielipiteensä ikääntyvien liikuntapaikka mahdollisuuksien kehittämiseksi. Jatkossa tullaan enemmänkin kyselemään eri tapahtumien ja tempausten muodossa kaupunkilaisten mielipiteitä suunniteltaessa ikääntyvien ulkoliikuntapaikkoja.

Ensimmäinen Penkkien valloitus sai hyvän suosion, joten syksyn 2013 aikana järjestettiin kahdeksassa eri kaupungin osassa tapahtuma. Penkit vietiin sinne missä asuu paljon ikäihmisiä. Paikalla oli myös Lahden kaupungin hammashoito kertomassa ikäihmisille suun ja hampaiden hoidon tärkeydestä sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitos, joka antoi ohjeita mm. paloturvallisuuteen.

Vuosikatsaus 2013

Vuosikatsaus 2013

Tietoa päättäjille 2014: Ikäihmiset valtasivat penkit ja liikuntaryhmät

Tietoa päättäjille 2015: Lahdessa ikäihmiset pääsevät ulkoilemaan porukalla