Siirry sisältöön

Sastamala

Asukasluku: 24 501
75 vuotta täyttäneitä: 2 793 (11,4 %)
Lähde: Sotkanet 31.12.2012

Yhteyshenkilöt: Marita Pitkänen, marita.pitkanen@sastamala.fi, Sirkku Erkkilä, sirkku.erkkila@sastamala.fi

Keskeiset Voimaa vanhuuteen -toiminnot kunnassa

Maksuton kunto- ja liikuntasalien käyttö yli 65-vuotiaille

Sastamalan kaupunki on tehnyt päätöksen, jonka mukaan kaupungin kuntosalien ja liikuntahallien käyttö on yli 65-vuotiaille maksutonta.

Kunnon hoitajat

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluissa on kolme Kunnon hoitaja -kouluttajaa, jotka ovat toteuttaneet kaksi koulutusta (yhteensä 27 osallistujaa). Keväällä 2013 valmistuu kolmas ryhmä, yhteensä 14 osallistujaa kunnon hoitajiksi. Koulutukseen osallistuvat ovat kotihoidon työntekijöitä.

VertaisVeturit

Sastamalan liikuntapalveluissa ja järjestöissä on kaksi vertaisveturikouluttajaa. Koulutuksista on valmistunut yksi ryhmä ja toinen on valmistumassa kevään 2013 aikana. Vertaisveturit ohjaavat mm. viikoittain seniorikävelyryhmää Vammalassa.

Liikuntaystävät

Sastamalassa on kaksi ulkoiluystäväkouluttajaa. He ovat toteuttaneet yhden ulkoiluystäväkoulutuksen, johon osallistui 12 vapaaehtoista.

Kuntosaliryhmät ja ikäihmisen kuntopolku

Sekä liikuntapalveluissa että sosiaali- ja terveyspalveluissa järjestetään ikääntyneille ohjattua kuntosalitoimintaa. Ikäihmisen kuntosalipalveluihin ohjautumista varten on laadittu ikääntyneen kuntopolku, jossa on määritelty kriteerit sosiaali- ja terveystoimen ja liikuntapalvelujen ryhmiin osallistumiselle.

Alueliikuntaryhmät

Alueliikuntaryhmät ovat kaupunginosien, kortteleiden ja kylien liikuntaryhmiä, joissa harjoittelu on voima- ja tasapainoharjoittelua. Suunnitteilla on ryhmien perustaminen kerrostaloihin.

Liikuntasopimukset

Kotihoidon asiakkaiden kanssa laaditaan liikuntasopimus. Kotihoidon fysioterapeutti tekee kotihoidon työntekijöiden aloitteesta kotikäyntejä, joiden tarkoituksena on sopia asiakkaan kanssa hänelle sopiva kotiliikuntaohjelma. Toimintamuodot sovitaan kotikäynnillä, siitä laaditaan allekirjoitettu sopimus, jota seurataan ja arvioidaan sovituin välein.

Liikuntalähete ja liikuntaneuvola

Sastamalan kaupungissa on otettu käyttöön liikuntalähete syksyllä 2012. Liikuntalähetteen voi laatia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen. Lähete toimitetaan liikuntaneuvolan liikuntakoordinaattorille, joka tekee asiakkaan kanssa liikuntasuunnitelman. Liian vähäisen liikunnan kriteerin täyttävä asiakas saa liikuntaan tutustumispassin, jolla pääsee ilmaiseksi viiteen liikuntapalveluun (jumpat, kuntosaliryhmät yms.)

Chair Gym -laitteen pilotointi

Chair Gym- tuolivoimistelulaitteen käyttöä pilotoitiin kevään 2012 aikana neljässä ikäihmisten ryhmässä. Laitetta testasi 30 ikäihmistä 10 viikon ajan. Laitteet saatiin lahjoituksena laitetoimittajalta.

Liikuntatapahtumat toteutetaan yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen kanssa

Ikäihmisille suunnattuja liikuntatapahtumia on järjestetty esim. Mouhijärvellä keväisin ja syksyisin. Liikuntatapahtumat ovat olleet osa Potku-hanketta (Potilas kuljettajan paikalle), jonka tavoitteena on mm. yhteisöjen kannustaminen mukaan hyvinvointia edistävään toimintaan sekä omahoidon edistäminen ja asiakkaiden voimaannuttaminen oman terveytensä edistämiseen. Tapahtumat on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä paikallisten järjestöjen ja ikäihmisten kanssa.

Ikäihmisten liikkumista edistävä ympäristö

Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmässä on käsitelty mm. kaupungin kevyen liikunnan väyliä, hiekotuksia ja penkkien tarvetta. Vammalan päivätoiminnan asiakkaat ja työntekijät merkitsivät ulkoilureiteille toiveet penkkien paikoista ja tekniset palvelut toteuttivat ne mahdollisuuksiensa mukaan.

Senioripuisto

Sastamalan kaupunkiin on rakennettu Kaalisaaren alueelle kaikenikäisille kuntalaisille tarkoitettu liikuntapuisto. Alueella on myös erityisesti ikäihmisten liikuntaa tukeva senioripuisto. Puisto avataan keväällä 2013.

Hopun palvelukeskuksen piha-alueen kehittämistä on suunniteltu siten, että se tukisi ikääntyneiden asukkaiden toiminta- ja liikkumiskykyä. Syksyllä 2012 järjestettiin pihatapahtuma, jossa kysyttiin asukkaiden ja omaisten toiveita ja arvioita mm. senioriliikuntavälineistä. Alueen suunnittelu jatkuu keväällä 2013 yhdessä asukkaiden ja omaisten kanssa.

Kuljetukset

Kaupungin liikuntapalvelut tarjosi Karkun Voimarinteellä järjestettäviin erityisryhmien vesiliikuntaryhmiin ilmaista kuljetusta Vammalasta. Kuljetuksiin ei ilmoittautunut riittävästi osallistujia, joten se jouduttiin perumaan.

Karkun ikä- ja itsehoitopiste Rennox kokoontuu kahden viikon välein. Ohjelmassa on mm. mahdollisuus vesiliikuntaan sekä ikäpisteen esitykset. Ikäpisteeseen on järjestetty testamenttivaroin ilmainen kuljetus karkkulaisille ikäihmisille.

Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta ikäpisteissä

Sastamalassa kokoontuu ikäpiste seitsemässä toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. Ikäpisteet kokoontuvat kerran viikossa, kahden viikon välein tai kerran kuukaudessa. Kaikissa ikäpisteissä oli vanhusten viikon aikaan teemana kaatumisen ehkäisy ja tasapaino. Fysioterapeutti piti alustuksen ja pienen harjoittelun. Kevään 2013 aikana kaikissa ikäpisteissä on esillä myös teema Voimaa vanhuuteen.

Esitys: Sastamala satsaa kotikuntoutussuunnitelmiin

Posteri: Mutkat suoriksi Sastamalassa – Toimiva yhteistyö ikääntyneiden liikunnan järjestämisessä

Vuosikatsaus 2012

Vuosikatsaus 2013

Tietoa päättäjille 2014: Sastamalassa yhteistyö oli voimaa ikäihmisten liikunnan kehittämisessä