Asukasluku: 19 379
75 vuotta täyttäneitä: 2 306 (11,9%)

Lähde: Sotkanet 2017

Yhteyshenkilö: Pia Nyman, utbildningsplanerare / koulutussuunnittelija
pia.nyman@jakobstad.fi