Henkilöstö

ohjelmajohtaja
Elina Karvinen
TtL, LitM
ohjelman toiminnan ja henkilöstön johto
040 530 2603

ohjelmakoordinaattori
Pirjo Kalmari
VTM, ft
sidosryhmäyhteistyö ja ohjelman koordinointi
040 5968 798

suunnittelija
Minna Säpyskä-Nordberg
KM, ft
kohdennettu kuntatyö, koulutusasiat, alueellinen yhteistyö
040 5968 792

suunnittelija
Heli Starck
TtM, ft
kohdennettu kuntatyö, koulutusasiat, alueellinen yhteistyö
040 5968 799

suunnittelija
Saila Hänninen
TtM, ft
kohdennettu kuntatyö, koulutusasiat, alueellinen yhteistyö
040 582 9892

Eve

suunnittelija
Eveliina Hovinen
TtM
kohdennettu kuntatyö, koulutusasiat, alueellinen yhteistyö
040 505 2321

toimistosihteeri
Emily Wu
Tradenomi HSO
toimistotyöt ja tilaisuuksien järjestely
040 522 1367

Lisäksi Liikkuen voimaa vanhuuteen -toimialalla Ikäinstituutissa työskentelee

suunnittelija
Elina Vuorjoki-Andersson
KM, ft
koulutussuunnittelu
040 743 8465