Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Mitä on liikuntaneuvonta?

Ikäihmisten liikuntaneuvonta on osa henkilökohtaista terveysneuvontaa. Se on prosessimaista ja voi olla yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa. On tärkeää tunnistaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuva ikäihminen ja ohjata hänet liikuntaneuvontaan. Iäkästä tulee tukea arkiliikunnan lisäämisessä ja sopivan liikuntamuodon löytämisessä. Liikkumisen ja liikuntaharrastuksen jatkumista voi tukea seuraamalla ja arvioimalla tavoitteiden toteutumista yhdessä.

 

Liikuntaneuvonnan palveluketju etenee terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tunnistamisesta liikunnan puheeksi ottamiseen, liikuntaneuvontaan ohjaamiseen, ja liikuntaneuvontaprosessista omatoimiseen tai ohjattuun liikuntaan.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä liikuntatoimen henkilöstö on avainasemassa iäkkäiden liikkumisen tukemisessa. Myös yksityisillä palveluntuottajilla ja järjestöillä on tärkeä rooli. Eri ammattiryhmät, jotka kohtaavat työssään tai toiminnassaan ikäihmisiä, tulisi osata ottaa liikunta puheeksi ja ohjata vähän liikkuva ikäihminen liikuntaneuvontaan.

Liikuntaneuvojana voivat toimia liikunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on riittävät perustiedot iäkkäiden liikunnasta.

Neuvonta etenee vaiheittain asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteiden mukaan. Keskustelu on tasavertaista ja iäkkäällä on siinä aktiivinen rooli. Neuvonnassa tuetaan ikäihmisen pystyvyyden tunnetta. Tärkeää on luottamuksen saavuttaminen ja kiireetön ilmapiiri. Tavoitteena on, että ihminen oivaltaa liikunnan merkityksen omalle hyvinvoinnilleen ja motivoituu liikkumaan säännöllisesti itselleen mieluisalla tavalla.

Liikuntaneuvonta voi olla yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa. Liikuntaneuvonnassa voi hyödyntää alla olevaa valmista materiaalia.

Tutustu myös: