Siirry sisältöön
liikuntaneuvontaa

Liikuntaneuvonta

Ikäihmisten liikuntaneuvonta on tärkeä osa henkilökohtaista terveysneuvontaa

– terveydenhoitajan vastaanotolla
– vanhusneuvoloissa
– vanhusten palvelukeskuksissa
– kotihoidossa

  • Neuvonta etenee vaiheittain asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteiden mukaan.
  • Keskustelu on tasavertaista ja iäkkäällä on siinä aktiivinen rooli.
  • Neuvonnassa tuetaan ikäihmisen pystyvyyden tunnetta.
  • Tärkeää luottamuksen saavuttaminen ja kiireetön ilmapiiri.

→ Tavoitteena on, että ihminen oivaltaa liikunnan merkityksen omalle hyvinvoinnilleen ja motivoituu liikkumaan säännöllisesti itselleen mieluisalla tavalla.

Diasarja iäkkäiden liikuntaneuvonnasta

Käsikirjoitus Iäkkäiden liikuntaneuvonta -diasarjaan

Liikuntaa lääkkeeksi -työkalu

Hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan:

Liikuntakalenteri ikäihmisen ja ammattilaisten avuksi

Liikuntakalenteri ikäihmisten ja ammattilaisten avuksi

matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa ikäihmisille

Matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa ikäihmisille

liikkumissuunnitelma kannustaa ikäihmisiä liikkumaan.jp g

Liikkumissuunnitelma kannustaa ikäihmistä liikkumaan

Valokuva: Tapani Romppainen