Siirry sisältöön
liikuntaneuvontaa

Valokuva: Tapani Romppainen

Liikuntaneuvonta

Ikäihmisten liikuntaneuvonta on tärkeä osa henkilökohtaista terveysneuvontaa

  • terveydenhoitajan vastaanotolla
  • vanhusneuvoloissa
  • vanhusten palvelukeskuksissa
  • kotihoidossa
  • Neuvonta etenee vaiheittain asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteiden mukaan.
  • Keskustelu on tasavertaista ja iäkkäällä on siinä aktiivinen rooli.
  • Neuvonnassa tuetaan ikäihmisen pystyvyyden tunnetta.
  • Tärkeää luottamuksen saavuttaminen ja kiireetön ilmapiiri.

→ Tavoitteena on, että ihminen oivaltaa liikunnan merkityksen omalle hyvinvoinnilleen ja motivoituu liikkumaan säännöllisesti itselleen mieluisalla tavalla.

Diasarja iäkkäiden liikuntaneuvonnasta (PDF)

Käsikirjoitus Iäkkäiden liikuntaneuvonta -diasarjaan (PDF)

Hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan:

Liikuntakalenteri ikäihmisen ja ammattilaisten avuksi

Liikuntakalenteri ikäihmisten ja ammattilaisten avuksi (PDF)

matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa ikäihmisille

Matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa ikäihmisille (PDF)

liikkumissuunnitelma kannustaa ikäihmisiä liikkumaan.jp g

Liikkumissuunnitelma kannustaa ikäihmistä liikkumaan
(PDF)