Ulkoilu

Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen. Usealla 75 vuotta täyttäneellä ulkoilu vähenee              IMG_5957
toimintakyvyn heikentyessä, vaikka ulkona liikkumisen tarve säilyy. Säännöllinen ulkoilu

  • virkistää ja rentouttaa mieltä
  • kehittää tasapainoa ja lihasvoimaa
  • parantaa liikkumisvarmuutta
  • antaa mahdollisuuksia omien asioiden hoitamiseen
    ja ystävien tapaamiseen

Ulkona liikkumisen väheneminen heikentää toimintakykyä, lisää yksinäisyyden tunnetta ja riippuvuutta palveluista. Iäkkäiden säännöllisen ulkoilun järjestäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen kesken. Tarvitaan esteettömiä ulkoilureittejä, ulkoiluystäviä ja ennen kaikkea myönteistä asennetta ikäihmisten ulkoiluun.

Ikäinstituutti on julkaissut Suositukset iäkkäiden turvallisen ja säännöllisen ulkona liikkumisen edistämiseksi. Suositukset sisältävät ohjeita mm. sosiaali- ja terveys-, liikunta-, ja tekniselle toimelle sekä järjestöille esteettömän ulkona liikkumisen järjestämiseksi. Diasarja ulkoilusuosituksista ja käytännön esimerkkejä ulkoilutoiminnasta eri puolella Suomea soveltuu aiheen esittelyyn tai tiedottamiseen.

Hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan:

jalkapallokenttä

Liikkeellä loskassakin – lähiliikuntapaikkana jalkapallokentta

 

lenkille

Porukalla lenkille – ohjatut ulkoiluryhmat

 

ulkoilu_ystävä

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -vapaaehtoinen ulkoilun tukena

 

yhdessä_ulkoillen

Yhdessä ulkoillen -iäkkäiden ulkoilupaivätapahtumat

Iäkkäiden ulkoilun erilaisia toimintatapoja kuvataan myös Ikäinstituutin julkaisemissa opaskirjoissa.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma teki yhdessä Kunnossa kaiken ikää -ohjelman kanssa vuonna 2007 julkilausuman iäkkäiden ulkoilun puolesta. Se luovutettiin yhdessä iäkkäiden ulkoilijoiden kanssa peruspalveluministeri Paula Risikolle ensimmäisenä Valtakunnallisena iäkkäiden ulkoilupäivänä. Julkilausuma